Certificaten

Als Polar Special hebben we veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. We kiezen er daarom voor om te voldoen aan een aantal keurmerken. Voor ons is een keurmerk of certificaat niet slechts een mooi stuk papier. De zorg voor veiligheid en kwaliteit is verweven in ons gehele bedrijf. Vraag er gerust naar bij onze medewerkers.

Wat betekenen onze certificaten?

ISO 9001:2015

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continu verbeteren om zo de tevredenheid van klanten te verhogen.

GDP

Het GDP Certificaat is een certificaat om het kwaliteitsniveau rondom het distributienetwerk van geneesmiddelen te handhaven, om zodoende de kwaliteit van de geneesmiddelen te waarborgen. GDP staat voor Good Distribution Practice, ofwel een goede manier van distribueren. Het is een kwaliteitssysteem voor opslagplaatsen en distributiecentra van geneesmiddelen.

TAPA (TSR)

TAPA Trucking Security Requirements (TSR) schetst de processen en specificaties voor leveranciers om TAPA-conformiteit met de TSR te bereiken voor hun truck-, trucking- en transportactiviteiten. De TSR is een hulpmiddel bedoeld voor gebruikers en aanbieders van truckdiensten, aangezien het de minimaal aanvaardbare veiligheidsnormen en -kaders specificeert voor goederen die door de toeleveringsketen reizen en de methoden die moeten worden gebruikt om die normen te handhaven.

TAPA (FSR)

TAPA staat voor Transported Asset Protection Association en kent diverse certificeringen. Met een TAPA-certificaat kunnen bedrijven aantonen dat de bedrijfsprocessen voor het beveiligen van goederen op orde zijn. TAPA Facility Secruity Requirement (FSR) is ontworpen om te worden afgestemd op de missie van TAPA om vrachtverlies uit de toeleveringsketen te minimaliseren met een verhoogde veerkracht van vrachtbeveiliging in productielocaties en opslagfaciliteiten. Het biedt een overzicht van het Supply Chain Security Framework en de standaard die is toegesneden op de processen en specificaties voor organisaties om de TAPA-certificering te behalen voor hun faciliteiten en transitoperaties.

AEO

Het AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) is een certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Om de status van Authorised Economic Operator te krijgen moet een bedrijf aan een aantal veiligheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op het communautair douanewetboek en de bijpassende toepassingsverordeningen.